201210171155497bc.jpg 121011YUMIN-和風ラーメンチャーシューなしアップ